Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Zo ziet het overbruggingsrecht er in 2021 uit

Gepubliceerd: 14 december 2020

Bij de start van de coronacrisis moest de overheid in allerijl een pakket steunmaatregelen voorzien. Omdat de crisis langer aansleept dan verwacht, werden de bestaande steunmaatregelen tegen het licht gehouden. Wie het moeilijk heeft door de coronacrisis, zal tot minstens 31 maart 2021 op steun kunnen blijven rekenen, maar wel onder andere voorwaarden.
 

In welke gevallen heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering in 2021?
 

Minister Clarinval kondigt aan dat het nieuwe systeem uit twee pijlers bestaat:

Pijler 1: steun bij verplichte sluiting
  • Tot 31 januari 2021: De bestaande regeling voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten en zelfstandigen afhankelijk van verplicht gesloten sectoren blijft gelden.
     
  • Vanaf 1 februari 2021: Wie verplicht is zijn zaak te sluiten, heeft nog altijd recht op een crisis-overbruggingsuitkering. Maar let op, enkel wie verplicht gesloten is én zijn activiteiten volledig onderbreekt, komt daarvoor in aanmerking. Wie nog bepaalde activiteiten voortzet en bijvoorbeeld afhaalmaaltijden aanbiedt of zaken verkoopt via click & collect, valt niet onder deze eerste pijler. In dat geval kom je mogelijk wel in aanmerking voor de tweede steunmaatregel, op basis van een ernstig omzetverlies. Ook zelfstandigen die afhankelijk zijn van een verplicht gesloten sector, kunnen alleen nog een beroep doen op steun als ze een ernstige omzetdaling kennen.

Het is nog niet duidelijk of zelfstandigen ook in 2021 – in sommige gevallen – recht hebben op een dubbele overbruggingsuitkering.

Pijler 2: vanaf 1 januari 2021 steun bij een ernstige omzetdaling, ook wanneer je zaak openblijft

Daarnaast – maar niet tegelijkertijd – kan je in de tweede pijler een uitkering ontvangen wanneer je door de coronacrisis een aanzienlijk deel van je inkomsten verliest. Daalde je omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je steun vraagt met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019, dan heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering. Deze pijler vervangt de huidige relance-uitkering.

We maken het even concreet: je zal voor de maand januari 2021 recht hebben op een crisis-overbruggingsuitkering, op voorwaarde dat je omzet van december 2020 (de voorafgaande maand) minstens 40% lager ligt dan je omzet in december 2019. Je hebt recht op een uitkering voor de maand februari 2021 op voorwaarde dat je omzet in januari 2021 minstens 40% lager is dan je omzet in januari 2019. 

Elke zelfstandige zal de steun bij een ernstige omzetdaling kunnen aanvragen. Ook wanneer je onderneming nooit verplicht gesloten was (ook niet in de eerste golf). Je hoeft ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector. Denk bijvoorbeeld aan vrije beroepen zoals kinesisten of zelfstandigen actief in de dienstensector, die soms een groot deel van hun klanten zien wegvallen omdat ze geen risico willen lopen. Die zelfstandigen konden sinds september geen crisis-overbruggingsuitkering meer genieten, maar kunnen in 2021 dus opnieuw op steun rekenen.

Belangrijk om te weten is wel dat je als starter – in tegenstelling tot de steun onder de eerste pijler bij verplichte sluiting – niet zomaar recht hebt op deze tweede pijler bij een ernstige omzetdaling:

  • Ben je 12 kwartalen of minder zelfstandige? Dan moet je voor minstens 2 van deze kwartalen je wettelijke voorlopige sociale bijdrage betaald hebben.
     
  • Ben je langer dan 12 kwartalen zelfstandige? Dan moet je minstens 4 van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je de steun vraagt, daadwerkelijk hebben betaald.
 

 

Voor bijstand, vragen, opmerkingen kan u contact opnemen met Jille (jille@kamabvba.be) of met uw dossierbeheerder.

 

Meer nieuws