Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Meldplicht (huur)vergoedingen onroerend goed: modelformulier Nr. 270 MLH

Gepubliceerd: 15 maart 2024

Op 14 maart 2024 heeft de fiscus het model van bijlage nr. 270 MLH gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Deze bijlage is nodig voor het fiscaal in aftrek brengen van (beroeps)huurkosten sinds het aanslagjaar 2024.

Beroepskosten huur kunnen fiscaal in aftrek worden genomen als het pand beroepsmatig wordt gebruikt, zoals bij een eenmanszaak of vennootschap. Huurders moeten sinds aanslagjaar 2024 bijlage nr. 270 MLH toevoegen aan hun aangifte als ze de huur willen aftrekken als beroepskost.

Zowel natuurlijke personen als vennootschappen zijn verplicht om de bijlage toe te voegen aan hun aangifte. Vennootschappen moeten de bijlage altijd indienen wanneer ze een pand huren, terwijl natuurlijke personen dit enkel moeten doen wanneer ze daadwerkelijk huurkosten aftrekken. Uitzondering geldt voor huurgelden die reeds op een factuur staan.

Op de bijlage moeten gegevens worden ingevuld zoals het adres van het onroerend goed, de identiteit van de verhuurder, het bedrag aan betaalde huurgelden en het deel dat in aftrek wordt genomen.

De bijlageplicht is van toepassing sinds aanslagjaar 2024, met name op huurkosten gemaakt in 2023 voor particuliere huurders en vennootschappen die hun boekjaar afsluiten op 31 december 2023 of later.

Formulier nr. 270 MLH - Meldplicht (huur)vergoedingen onroerend goed

Meer nieuws