Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

De correcte factuurvermelding bij werken in onroerende staat

Gepubliceerd: 25 april 2024

Graag willen wij u attent maken op de correcte factuurvermelding bij werken in onroerende staat aan het btw-tarief van 6% en bij btw verlegd.

Het is van groot belang dat de facturen op de juiste manier worden opgesteld om mogelijke problemen te voorkomen.

 

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Het is verplicht om onderstaande tekst op de factuur te plaatsen:

Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”


Werk in onroerende staat met verlegging van heffing (btw verlegd)

Het is verplicht om onderstaande tekst op de factuur te plaatsen:

Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

Uw klant is verplicht om binnen een maand te reageren wanneer er een foutieve factuur is verstuurd.

Uw klant is aansprakelijk voor de betaling van verschuldigde btw, interesten en geldboeten wanneer er verkeerd gefactureerd wordt en niet reageerde op de vermelding die werd opgenomen op de factuur.

Meer nieuws