Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Preventiemaatregelen en het Vlaams beschermingsmechanisme

Gepubliceerd: 17 oktober 2020

Coronavirus: preventiemaatregelen en het Vlaams beschermingsmechanisme

 

Preventiemaatregelen

Beste klanten,

Naar aanleiding van het stijgend aantal besmettingen in België en de verstrengde maatregelen van De Federale Overheid, zien wij ons genoodzaakt om opnieuw aangepaste maatregelen in te voeren.

Wij hebben daarom besloten om volledig achter gesloten deuren te werken en enkel nog op afspraak.

Het grootste deel van uw dagelijkse zaken kunnen wij via telefoon, video call of per e-mail bespreken.

Hartelijk dank voor Uw medewerking!

Voor verdere vragen of bemerkingen kan u ons steeds contacteren op info@kamabvba.be of via 014/67.36.31Het Vlaamse beschermingsmechanisme

 • Over welke periode gaat het?
  Je moet een omzetverlies van 60% kunnen aantonen over de periode van 01/08 tot en met 30/09 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
   
 • Wat als ik vorig jaar nog niet actief was als zelfstandige?
  Dan moet je het omzetverlies kunnen aantonen aan de hand van een financieel plan.
   
 • Is deze premie belastbaar?
  De premie is vrij van belastingen.
   
 • Telt deze premie mee als inkomsten zelfstandige?
  Je vraagt het Vlaams Beschermingsmechanisme aan als onderneming, dus deze premie wordt niet opgenomen bij je inkomsten als zelfstandige.
   
 • Je moet als zelfstandige evenveel dagen werken als dezelfde periode vorig jaar. Kan het overbruggingsrecht dan worden aangevraagd?
  Ja, deze premie is combineerbaar met het overbruggingsrecht.
   
 • Kan een stopzetting van de onderneming een probleem vormen voor het aanvragen van de premie?
  Aangezien de onderneming de premie aanvraagt, moet deze nog actief zijn op het moment van de aanvraag.
   
 • Kan deze premie gecombineerd worden met het overbruggingsrecht/relancepremie?
  Ja, deze premies zijn combineerbaar.
   
 • Kunnen we de premie aanvragen indien we geen hinderpremie of compensatiepremie ontvingen?
  Ja dat kan. Je moet wel voldoen aan de voorwaarden.
   
 • De onderneming ontvangt momenteel nog de hinderpremie. Kan deze ook genieten van het Vlaams Beschermingsmechanisme?
  Nee. De hinderpremie kan niet gecombineerd worden met een andere premie van Vlaio.
   
 • Wordt de premie gehalveerd indien de onderneming van 01/08/2020 – 30/09/2020 minder dagen geopend was dan dezelfde periode vorig jaar? Ook al komt dit omwille van corona?
  Ja de premie wordt gehalveerd. Deze steunmaatregel wil ondernemingen die hun zaak toch niet heropenen, omdat deze gelet op de exploitatiebeperkingen verlieslatend is, aanzetten om desondanks verlies in omzet toch hun zaak te heropenen. Met deze steun worden ze dan gecompenseerd voor de geleden omzetdaling. Indien de onderneming vanaf 24 augustus 2020 toch minder openingsdagen heeft dan in dezelfde periode in 2019 wordt de steun gehalveerd. De Vlaamse Regering wil op deze manier de gehele of gedeeltelijke vrijwillige sluiting ontmoedigen.
   
 • Openingsdagen : wat is een openingsdag, wat is een sluitingsdag? Wordt er gekeken naar de technische werkloosheid, wat indien alleen de zelfstandige bestuurder aanwezig is?
  Er wordt dus gekeken naar de openingsdagen voor de coronacrisis. Idealiter is dit augustus - september van 2019. Als de ondernemer tussen die periode en 12 maart 2020 zijn sluitingsdagen heeft aangepast, dan wordt daar rekening mee gehouden.
   
 • In het geval dat het dossier voldoet aan de 3,75%, is het maximale bedrag dan ook nog steeds € 15.000,00?
  Bij minder openingsdagen dan in dezelfde periode in 2019, wordt de premie gehalveerd.
   
 • Kan een onderneming gelegen in het Brussels Gewest deze premie aanvragen?
  Nee, enkel ondernemingen met een vestiging in Vlaanderen kunnen deze premies aanvragen.
   
 • Het Vlaams Beschermingsmechanisme is van toepassing op ondernemingen die open zijn. Ondernemingen die verplicht moesten sluiten vanaf 29 juli kunnen reeds een voorschot van € 2.000,00 aanvragen. Dit spreekt elkaar tegen?
  Het gaat om ondernemingen die terug open waren, maar die omwille van een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad of een lokale coronamaatregel opnieuw tijdelijk moesten sluiten. (bv. fitnesscentra in Antwerpen).
   
 • Een bijberoeper krijgt een halve premie bij een inkomen tussen de € 6.996,89 en € 13.993,78. Hoe berekent VLAIO het beroepsinkomen?
  Vlaio kijkt naar het netto belastbaar jaarinkomen 2019. Dit is hetzelfde inkomen als waarop de sociale bijdragen worden berekend.
   
 • Kan mijn boekhouder het Vlaams beschermingsmechanisme aanvragen?
  Dit kan via volgende link: [https://www.vlaio.be/nl/content/manuele-aanvraag-vlaams-beschermingsmechanisme]
  Echter, de manuele procedure is heel arbeidsintensief, wat tot gevolg heeft dat de uitbetaling van de premie aan de onderneming minder snel gebeurt dan wanneer de aanvraag via de online applicatie wordt ingediend
   
 • Vennootschap vraagt de premie aan, is het sociaal statuut van de zaakvoerder van belang?
  Bij een vennootschap wordt er niet gekeken naar het sociaal statuut van de zaakvoerders. Dit is enkel het geval bij een eenmanszaak.
   
 • Geldt het Vlaams beschermingsmechanisme ook voor de zelfstandigen onder art 37 met een eenmanszaak?
  Aangezien het Vlaams Beschermingsmechanisme een vervolg is op de hinder- en compensatiepremie, blijven de voorwaarden hetzelfde.
  Een zelfstandige onder artikel 37 wordt beschouwd als een zelfstandige in hoofdberoep. Deze persoon kan dus het Vlaams Beschermingsmechanisme aanvragen, indien hij ook voldoet aan de andere voorwaarden.


Voor meer vragen over de coronamaatregelen kan u mailen naar corona@kamabvba.be.

 

 

 

Meer nieuws