Online Klantenportaal

Coronavirus: preventie- en steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

Preventiemaatregelen

Beste klanten,
 

Voor kantoor Retie:

De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen hiervan voor ons personeel en onze klanten krijgen momenteel onze volledige aandacht.

Wij hebben daarom besloten om volledig achter gesloten deuren te werken en enkel nog op afspraak.

Wij komen zelf wel, op afspraak, ter plaatse.

Wij zullen beperkt langs de achteringang bereikbaar zijn.

Het grootste deel van uw dagelijkse zaken kunnen wij via de telefoon of per mail bespreken.
 

Voor kantoor Geel:

U kan een afspraak maken met Thomas.

Hartelijk dank voor Uw medewerking!!

 

Voor al uw vragen hebben wij een centraal e-mailadres aangemaakt

CORONA@kamabvba.be.

 

Tijdelijke steunmaatregelen voor bedrijven en zelfstandigen

De federale en Vlaamse regering hebben maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.
Wij geven u hiervan graag een overzicht.

De tijdelijke maatregelen voorzien voornamelijk in de mogelijkheid tot spreiding, uitstel en vrijstelling van bepaalde belastingen en (para)fiscale heffingen.

Het wordt onder meer mogelijk btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke btw-boetes. Hetzelfde zal het geval zijn voor de storting van en de boetes op de bedrijfsvoorheffing. Daarnaast kan men een uitstel van betaling vragen voor de personen- en vennootschapsbelasting.

Op het vlak van de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 kan onder voorwaarden om de volgende maatregelen worden verzocht:

-       Een uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten

-       Een vermindering en/of vrijstelling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Voor sociale werkgeversbijdragen kan een afbetalingsplan toegekend worden voor deze kwartalen.

Zelfstandigen in hoofdberoep komen bovendien in aanmerking voor een vervangingsinkomen onder de vorm van een ‘overbruggingsrecht’. Dat is het geval voor zover er sprake is van een gedwongen stopzetting van de activiteit die langer dan een week duurt.

Bijberoep(ers) verwittig eerst de RVA en vraag eerst een vrijstelling aan bij technische werkloosheid. Schriftelijk!!!

Al deze maatregelen gelden evenwel onder de voorwaarde dat wordt aangetoond dat de betalingsmoeilijkheden waarmee men worstelt, voortkomen uit de gevolgen van COVID-19. Hierbij kan men denken aan een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling in het aantal reservaties of bestellingen, etc.

Daarnaast heeft de federale regering enkele maatregelen ingevoerd om bedrijven toe te laten hun werknemers vlotter tijdelijk werkloos te maken. De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus wordt onder meer verlengd met drie maanden, m.n. tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden daarenboven opgetrokken.

Tot slot draagt ook de Vlaamse regering haar steentje bij door een premie te voorzien voor zaken en winkels die de deuren moeten sluiten. Zo komt er een forfaitaire premie voor cafés en restaurants die helemaal moeten sluiten, maar ook voor winkels die in het weekend dicht moeten blijven.

Voor zaken die ook op weekdagen dicht moeten, is een eenmalige premie van 4.000 euro voorzien. Zaken die enkel in het weekend sluiten, kunnen rekenen op een eenmalige premie van 2.000 euro. Indien de sluitingsmaatregelen langer zouden duren dan de voorziene 21 dagen, zal de premie verder lopen. In dat geval komt er een vergoeding van 160 euro per dag.

Opgelet! Deze maatregelen worden niet automatisch toegepast. Ondernemingen die zich wensen te beroepen op een van de steunmaatregelen moeten hiervoor een aanvraag indienen bij de betrokken instellingen (FOD Financiën, RVA, RSZ, RSVZ, sociale zekerheidsfonds of VLAIO) en dit binnen strikte termijnen.

Mocht u in aanmerking komen voor deze steunmaatregelen, heeft u vragen over de voorwaarden omtrent deze steunmaatregelen, dienen wij iets te ondernemen… aarzel niet ons te contacteren.

Voor al uw vragen over dit onderwerp hebben wij een centraal e-mailadres aangemaakt.
CORONA@kamabvba.be

Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel - Retie | Created by