Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

25-04-2020 | Beslissingen overlegcomité

Gepubliceerd: 27 april 2020

De veiligheidsraad is vrijdag 25/04/2020 bijeengekomen en er is voor veel zelfstandige een lichtje aan het einde van de donkere tunnel.

Wat is er concreet beslist als het aantal besmettingen blijft dalen (is nog niet definitief):

De voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, krantenwinkels en apothekers waren al open.

Op 04/05/2020 volgen de stoffen- en fourniturenwinkels.

Ook bedrijven mogen op 04/05/2020 hun deuren weer openen voor klanten (B2B), mits respect voor de social distancing en ze moeten de nodige maatregelen nemen! (Update over welke maatregelen volgt nog via een extra nieuwsitem)

Telewerken blijft de norm in de mate dat dit mogelijk is.

Vanaf 11/05/2020 mogen (voorlopig) alle andere winkels terug open. 

Tegen 18 mei wordt er gekeken of de contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten en musea hun activiteiten kunnen hernemen.

De heropening van de horeca zal pas ten vroegste vanaf 08 juni tot de mogelijkheid bestaan.

Massa evenementen blijven sowieso tot en met 31 augustus verboden.

Over fitnesscentra – personal trainers, sportclubs is er nog geen duidelijkheid.

Om dit alles zo veilig mogelijk te laten verlopen zullen er strikte en verplichte voorwaarden worden opgelegd. (Hierover volgt nog een extra nieuwsitem).

Uw bedrijf – winkel zal hier dus de nodige maatregelen voor moeten gaan treffen.

Denk maar aan beschermingsmaterialen en andere organisatorische veiligheidsaanpassingen en dat vraagt ook veel creativiteit van de zelfstandige om alles vlot te kunnen laten verlopen.

De afgelopen maand hebben wij enorm veel vragen gekregen van onze klanten.

Het was een bos waar de bomen nog amper zichtbaar in waren.

De vele premies, voorwaarden en regels brachten enkel meer vragen en onduidelijkheden.

Daarom zetten wij nog even de meest gestelde vragen op een rijtje.

Aarzel niet om zelf een vraag te stellen via corona@kamabvba.be of u neemt contact op met ons kantoor en vraagt naar Jille.

De meest gestelde vragen op een rijtje:

1. Wanneer wordt de extra sluitingspremie van 160 euro uitbetaald die aan de hinderpremie is verbonden?

 • Rond 27 april voor de periode van 6 april t/m 19 april;
   
 • Rond 3 mei voor de daaropvolgende periode;
   
 • De uitbetaling voor de sluitingen na 03 mei zijn nog niet bepaald.

2. Moet ik een extra aanvraag doen voor de sluitingspremie van 160 euro/dag te krijgen?

 • Neen dit loopt automatisch als u uw hinderpremie hebt aangevraagd en wordt gestort op de gekende rekening die u door heeft gegeven.

 3. Mag het overbruggingsrecht op de privé-rekening worden gestort?

 • Ja, dit is een uitkering voor de zelfstandige, deze zal ook privé belast worden.

  → Deze werd gestort op het laatst gekende rekeningnummer vanwaar de sociale bijdrage werd betaald. Indien de zakenrekening is mag dit dus worden overgeschreven naar de privé rekening.

 4. Is de hinderpremie een premie voor de vennootschap of privé?

 • Het is een premie voor de vennootschap en moet dus ook op de vennootschapsrekening terecht komen.

5. Kan het overbruggingsrecht met terugwerkende kracht worden uitbetaald bij zelfstandigen in bijberoep als mijn voorlopige bijdragen te laag zijn, maar uiteindelijk hoger blijken?

 • Ja dit kan zeker.

Voorbeeld:
Jan is een zelfstandige in bijberoep en betaald voorlopige sociale bijdragen op een inkomen 6.500 euro (-N3 =2017). Hij werkt niet meer dan 80% in loondienst.

Jan heeft momenteel geen recht op het overbruggingsrecht.

Als het definitief inkomen van 2020 van Jan bekend is in 2022 en het blijkt dat Jan een inkomen heeft genoten van 7.000 euro, dan heeft hij alsnog recht op het halve overbruggingsrecht.

Blijkt dat Jan een inkomen had van meer dan € 13.993,78 dan heeft hij recht op het volledige overbruggingsrecht

6. Mag ik nog een loon uitkeren als bedrijfsleider als ik het overbruggingsrecht heb aangevraagd?

 • Ja dit kan. Het toekennen van een overbruggingsrecht staat los van de bezoldiging die je krijgt als zaakvoerder. De bezoldiging kan zowel een loon, als een voordeel alle aard zijn.

7. Mag ik het overbruggingsrecht aanvragen voor elke zelfstandige in mijn gezin?

 • Ja, elke zelfstandige binnen het gezin die voldoet aan de voorwaarden, kan beroep doen op het overbruggingsrecht.

8. Mijn bedrijf moet verplicht sluiten, mag ik nog online verkopen of via webshop?

 • Ja : Als jouw zaak verplicht moet sluiten, waardoor je de uitkering krijgt – maar een webshop is een toegelaten activiteit. In feite val je onder dezelfde regel als een gesloten restaurant die afhaalmaaltijden blijft verkopen.
   
 • Nee: als je niet verplicht bent te sluiten, maar toch je deuren dicht doet omdat er bijvoorbeeld geen klanten meer komen of je geen personeel meer hebt. Dan moet je je activiteiten volledig stoppen voor tenminste 7 opeenvolgende dagen en dus ook je webshop om recht te hebben op het overbruggingsrecht.

9. Verlies ik mijn uitkering als ik de telefoon opneem?

 • Nee dat zou nogal drastisch zijn. Beperkte activiteiten, gericht op het voortbestaan van je zaak zijn toegelaten. Dit omvat onder andere de telefoon beantwoorden of mails versturen.

  Andere activiteiten zijn niet meer toegestaan (bv een advocaat, makelaar... die zijn klanten advies geeft)

10. Wat wordt er bedoeld met “personen ten laste” bij de aanvraag van het overbruggingsrecht?

 • Dat kan je partner zijn, je kind of een familielid tot in de 3de graad. Het beroeps- of vervangingsinkomen van de partner mag niet hoger zijn dan € 1.009,94 bruto per maand. Anders is er van “ten laste” geen sprake.

  LET OP: dit is ten laste bij het ziekenfonds, niet ten laste in de personenbelasting

11. Behoud ik mijn premies als ik een vrijstelling van bijdragen heb aangevraagd voor de eerste 2 kwartalen van 2020 als hoofdzelfstandige?

 • Ja u behoudt deze premies. 
  Enkel bouwt u tijdens deze kwartalen geen pensioenrecht op. U kan deze later wel afkopen.

12. Ik heb uitstel gevraagd voor de betaling van de sociale lasten, maar betaal toch niet tijdig binnen de vooropgestelde uitgestelde termijn?

 • Dan verlies je het voordeel van het uitstel. Bijgevolg worden er verhogingen aangerekend en moet je onterecht gekregen uitkeringen terugbetalen.
  ZEKER NIET AAN TE RADEN DUS!!!!

 13. Wat als ik een gecombineerde activiteit uitoefen?

 • Voor de aanvraag van de hinderpremie moet uw vestiging verplicht gesloten worden.
 1. Voorbeeld A
  Jan is café-uitbater en doet daarnaast nog wat klusjes.
  Zijn hoofdactiviteit in de Kruispuntbank en bij de BTW is café.
  Hij zal de hinderpremie krijgen.
   
 2. Voorbeeld B
  Anja heeft is schoonheidsspecialiste, maar ook voedingsconsulent. Haar hoofdactiviteit is voedingsadvies geven en haar nevenactiviteit is schoonheidsspecialiste. 
  Als in de Kruispuntbank en bij de btw-administratie voedingsconsulent als hoofdactiviteit staat heeft zij geen recht.
   
 3. Voorbeeld C
  Jan heeft een winkeltje in schoenen en accessoires en herstelt schoenen.
  Aangezien Jan voornamelijk schoenen repareert is dit als hoofdactiviteit opgenomen bij de BTW en in de KBO. Hij zal dus geen hinderpremie krijgen.

Er is hier nog veel onduidelijkheid over, maar bij de aanvraag van de hinderpremie met deze gecombineerde activiteiten, neem dan eerst contact met ons (boekhouder) op.  Zodat we voor de aanvraag zeker eerst uw KBO en btw-activiteiten kunnen nakijken.

 14. Ik ben werknemer en tijdelijk werkloos.  Mag ik mijn bijberoep nog uitoefenen?

 • Ja dat mag zeker, op voorwaarde dat je dit bijberoep al minstens 3 maanden uitoefende voor je werkloosheidsuitkering aanvroeg. Je kan dus geen bijberoep beginnen tijdens je werkloosheid. Een gouden raad: vraag aan je uitbetalingsinstelling (vakbond of hulpkas) of aan de RVA of zij akkoord gaan dat je in bijberoep actief blijft.

15. Mijn winkel gaat op 11 mei terug open, krijg ik voor mei nog overbruggingsrecht?

 • Ja, aangezien je 7 dagen gesloten bent geweest in mei, krijg je dit dus nog uitbetaald voor deze maand.

16. Mijn winkel gaat op 04 mei terug open, krijg ik voor mei nog overbruggingsrecht?

 • Nee, aangezien je geen 7 dagen gesloten bent geweest in mei ontvang je voor deze maand geen overbruggingsrecht.

 17. Tot wanneer kan ik de corona hinderpremie aanvragen?

 • Tot en met 19 mei 2020 via VLAIO

 18. Wanneer kan ik de compensatie premie aanvragen?

 • Deze zou vanaf 01 mei 2020 aangevraagd kunnen worden via VLAIO en dit kan nog tot 30 juni 2020.

 19. Kan ik het overbruggingsrecht combineren met andere uitkeringen?

Ja en Neen:

Ja, je mag het combineren met:

 • Gedeeltelijke uitkering mantelzorg;
   
 • Gedeeltelijke moederschapsuitkering;
   
 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die je niet gelijktijdig ontvangt, en dat in twee gevallen:
   
 • Kreeg je een arbeidsongeschiktheidsuitkering vanaf 1 maart tot 16 maart en stopzetting vanaf 20 maart tot 28 maart? Dan krijg je het overbruggingsrecht voor maart. Kreeg je overbruggingsrecht vanaf 20 maart tot 28 maart en was je arbeidsongeschikt vanaf 25 maart? Dan krijg je overbruggingsrecht voor maart, maar niet voor april. Je ontvangt dan ten vroegste vanaf april opnieuw arbeidsongeschiktheidsuitkeringen;
   
 • Uitkering vervroegd pensioen;
   
 • Uitkering wettelijk pensioen;
   
 • Uitkering overlevingspensioen;
   
 • Pensioenuitkering om medische redenen voor de vervroegde pensioenleeftijd;
   
 • Uitkeringen van de RVA voor tijdelijke werkloosheid, transitiepremie of de vroegere werkhervattingstoeslag (op voorwaarde dat de cumul toegelaten is door de RVA.  Raadpleeg hiervoor zeker de RVA);
   
 • Uitkeringen tijdskrediet en loopbaanonderbreking.
   

Nee, je mag het niet combineren met:

 • Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, ook al heb je bij een progressieve tewerkstelling de goedkeuring van de adviserend geneesheer om onbeperkt te werken. Anders gezegd: je mag geen ziekte-uitkering van je ziekenfonds ontvangen tijdens de periode van je overbruggingsrecht. Om een concreet voorbeeld te geven: je vraagt overbruggingsrecht aan omdat je zaak minstens 7 dagen gesloten is. In die 7 dagen – een ongeluk komt nooit alleen – ben je ook ziek. Wel, je mag in die periode van 7 dagen geen ziekte-uitkering krijgen. Pas dan kom je in aanmerking voor overbruggingsrecht voor de volledige maand, en krijg je de ziekte-uitkering voor alle dagen dat je ziek bent, behalve voor de 7 dagen dat je de zaak sloot (en op basis waarvan je overbruggingsrecht aanvroeg). Ben je nog mee?;
   
 • Volledige uitkering mantelzorg;
   
 • Volledige uitkering moederschapsuitkering;
   
 • Gelijktijdige opname van geboorteverlof en overbruggingsrecht. Neem je het geboorteverlof (of vaderschapsverlof) en je overbruggingsrecht op in aparte tijdvakken? Dan mag de combinatie wel;
   
 • Uitkering Kind&Gezin voor Brussel (NL) en Vlaanderen. Er bestaat geen cumulverbod vanuit het sociaal statuut, maar Kind&Gezin kent de tegemoetkoming niet toe aan onthaalmoeders met overbruggingsrecht. Daarom kan je beide uitkeringen in de praktijk niet combineren. 
   
 • Uitkering ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) voor Brussel (FR) en Wallonië. Deze compensatie kan worden uitbetaald voor het financiële verlies dat je lijdt door corona, maar daarbij wordt rekening gehouden met andere steunmaatregelen die je krijgt, waaronder het overbruggingsrecht. Vraag daarom eerst overbruggingsrecht aan en pols vervolgens naar de uitkering bij ONE voor de rest van je financiële verlies.

20.   Is het overbruggingsrecht belast?

 • Ja en neen.

  Je uitkering is belastbaar, want het gaat om een vervangingsinkomen. Dit komt dus in Deel 1/ vak 4/ code 1271-87 – 2271 -57 van je belastingaangifte.

  Op het bedrag wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Je krijgt dus een fiche 281.18 (vervangingsinkomen)

  Echter wordt het overbruggingsrecht niet meegerekend voor je sociale bijdragen

 21. Is de hinderpremie of de compensatiepremie belast?

 •  Nee deze zijn niet belast, hier worden geen sociale lasten op geheven.

 22. Mag mijn showroom openblijven?

 • Nee showrooms moeten verplicht sluiten.

23. Ik moet mijn showroom sluiten, heb ik recht op de hinderpremie?

 • In principe wel

  Bijvoorbeeld
  • U verkoopt auto’s en uw showroom/ toonzaal is gesloten
    
  • U verkoopt en plaatst tegels en uw showroom is dicht.
    
  • U verkoopt, maakt en plaatst keukens en uw showroom/toonzaal is dicht.

Hier is recht op de hinderpremie. Vlaio kijkt echter wel naar uw hoofdactiviteit bij De BTW, de Kruispuntbank en de RSZ.

Er kan hier discussie over zijn, indien uw hoofdactiviteit niet gedefinieerd staat als detailhandel in auto’s, tegels, keukens, …

Raadpleeg bij een negatieve beslissing onmiddellijk uw boekhouder zodat wij u hier verder mee kunnen helpen.

Of beter nog voor u de aanvraag doet!

24. Hebben VZW’ s recht op de compensatiepremie

 • Ja dat kan als er minimaal 1 voltijds tewerkgestelde personeelslid is.

25. Ik heb een vennootschap maar geen personeel of enkel deeltijds personeel en er zijn geen werkende vennoten die bijdragen in hoofdberoep betalen, heeft de vennootschap recht op een premie?

 • Nee, de vennootschap heeft geen recht op een premie. Er moet altijd tenminste 1 werkende vennoot in hoofdberoep zijn aangesloten of 1 voltijds personeelslid.

 26. Kan elk bedrijf dat verplicht moet sluiten aanspraak maken op de compensatiepremie?

Nee, enkel als ze onder volgende categorie vallen:

 1. De eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen;
   
 2. De (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
   
 3. De dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
   
 4. De ondernemingen die essentiële diensten leveren;
   
 5. Ben je niet actief in één van voormelde sectoren en was je niet verplicht de deuren te sluiten, dan komt je onderneming in aanmerking voor steun als zij een substantiële exploitatiebeperking ondergaat ten gevolge van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De lijst met nacebelcodes van activiteiten die aanspraak maken op de compensatiepremie vindt u in bijlage;

Bijlage

De lijst van sectoren als vermeld in artikel 5, eerste lid. 1° de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen:

 Code Activiteit

 • 45112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton);
 • 45192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton);
 • 45310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen;
 • 45401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen;
 • 46110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en halffabrikaten;
 • 46130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen;
 • 46140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen;
 • 46150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren;
 • 46160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren;
 • 46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
 • 46180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen;
 • 46190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
 • 49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g.;
 • 56210 Catering;
 • 74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen;
 • 74300 Vertalers en tolken;
 • 74901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten;
 • 77291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers;
 • 77293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden;
 • 77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel;
 • 77296 Verhuur en lease van bloemen en planten;
 • 77392 Verhuur en lease van tenten;
 • 77399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen;
 • 79120 Reisorganisatoren;
 • 79909 Overige reserveringsactiviteiten;
 • 90011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten;
 • 90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles;
 • 90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen;
 • 90022 Ontwerp en bouw van podia;
 • 90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken;
 • 90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten;
 • 90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten;
 • 71201 Technische controle van motorvoertuigen ;
 • 86230 Tandartspraktijken;
 • 86904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen;
 • 86905 Ambulante revalidatieactiviteiten 3° de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
 • 33110 Reparatie van producten van metaal;
 • 33120 Reparatie van machines;
 • 33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur;
 • 33140 Reparatie van elektrische apparatuur;
 • 33150 Reparatie en onderhoud van schepen;
 • 33160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen;
 • 33170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen;
 • 33190 Reparatie van andere apparatuur;
 • 43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
 • 43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen;
 • 43221 Loodgieterswerk;
 • 43222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
 • 43291 Isolatiewerkzaamheden;
 • 43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g.;
 • 43310 Stukadoorswerk;
 • 43320 Schrijnwerk;
 • 43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels;
 • 43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout;
 • 43333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen;
 • 43341 Schilderen van gebouwen;
 • 43343 Glaszetten;
 • 43993 Bouw van sierschouwen en open haarden;
 • 43996 Chapewerken;
 • 45201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton);
 • 45202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton);
 • 45203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen;
 • 45204 Carrosserieherstelling;
 • 45205 Bandenservicebedrijven;
 • 45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.;
 • 96095 Pensions voor huisdieren;
 • 47210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels;
 • 47241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers);
 • 47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels;
 • 47251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels;
 • 47252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment;
 • 47260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkel;
 • 47291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels;
 • 47299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.;
 • 47620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels.

Aarzel niet om zelf een vraag te stellen via corona@kamabvba.be of u neemt contact op met ons kantoor en vraagt naar Jille.

Meer nieuws