Online Klantenportaal

Voorafbetalingen 2020

De voorafbetalingen bestemd voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten van 2020) moeten zowel wat de ondernemingen (met een afsluiting van het boekjaar op 31/12) als wat de particulieren betreft, worden uitgevoerd op een nieuw rekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Voor natuurlijke personen en zelfstandigen wordt ook de te vermelden mededeling gewijzigd voor het aanslagjaar 2021. Het rijksregisternummer dat vroeger werd gebruikt voor de voorafbetalingen is bijgevolg niet meer van toepassing maar zal worden vervangen door een gestructureerde mededeling. De nieuwe gestructureerde mededeling zal vermeld staan op de betaaluitnodiging die vanaf aanslagjaar 2021 verstuurd wordt. Voor ondernemingen verandert er niets aan de gestructureerde mededeling, deze blijft een gestructureerde mededeling gebaseerd op het ondernemingsnummer.

Alle belastingplichtigen kunnen op elk moment hun voorafbetalingen kunnen raadplegen op MyMinfin(Pro).

TOEPASSING GESTRUCTUREERDE MEDEDELING

Copyright by Kama B Boekhouding & Fiscaliteit Geel - Retie | Created by