Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Voor cliënten met buitenlands vastgoed

Gepubliceerd: 18 juni 2021

Eigenaars van onroerende goederen gelegen in het buitenland moeten de FOD FINANCIEN (AAPD-CEL BUITENLANDS KI) de nodige info bezorgen voor de vaststelling van het KI. Het betreffende formulier is sinds 14.06.2021 online beschikbaar en werd door het kadaster reeds naar de eerste belastingplichtigen verstuurd.

Reeds eigenaar vóór 01.01 2021? Heeft u het buitenlands onroerend goed reeds aangegeven in uw vorige aangifte personenbelasting (aj. 2020), dan ontvangt u vanaf 15 juni 2021 een formulier van het kadaster (digitaal via uw eBox of via de post).

Geeft u dit onroerend goed nu voor de eerste keer aan in de aangifte PB (aanslagjaar 2021), dan ontvangt u dit formulier in september/oktober 2021.

In beide gevallen heeft u tijd tot 31.12.2021 om het formulier ingevuld en ondertekend terug te bezorgen.

Pas eigenaar vanaf 01.01.2021? Dan moe(s)t u dit spontaan melden binnen de vier maanden na de aankoop.

Heeft u de aankoop al gemeld (per mail of per brief), dan zal het kadaster u weldra het betreffende formulier bezorgen (of u kan het formulier reeds zelf indienen via MyMinfin).

Moet u de aankoop nog aangeven, dan kunt u het formulier indienen via MyMinfin, per mail of via de post.

Het betreffende formulier kan u downloaden via de volgende link: https://financien.belgium.be/sites/default/files/aangifteformulier-ki-buitenlands-onroerend-goed_nl_20210614.pdf

Meer nieuws