Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Vlaamse regering lanceert nieuw pakket steunmaatregelen

Gepubliceerd: 16 november 2020

Vlaamse regering lanceert nieuw pakket steunmaatregelen

Beste klanten,

Er komt een bijkomend pakket steunmaatregelen voor Vlaamse ondernemingen die zwaar getroffen worden door de coronacrisis.

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Concreet zal elke ondernemer (met een minimum netto belastbaar jaarinkomen over 2019 van minstens € 6.996,89) die tussen 1 oktober en 18 november 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Ondernemingen kunnen kiezen om een aanvraag in te dienen voor de referentieperiode van 1 oktober tot 15 november 2020 óf voor de periode van 19 oktober tot 18 november 2020. Ook cafés en restaurants die verplicht werden te sluiten komen voor deze steun in aanmerking voor de periode van sluiting. 

Handelszaken die intussen het systeem van ‘click&collect’ toepassen kunnen eveneens een beroep doen op deze steun.

Gelet op de bijkomende sluitingen beslist door de Vlaams Regering op 27 oktober 2020, zal ook voor die verplicht gesloten ondernemingen het omzetverlies van minstens 60% niet aangetoond moeten worden. Verder details hierover volgen nog.

 

Hoeveel bedraagt de steun?

De steun bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde periode in 2019. Zelfstandigen in bijberoep krijgen 5% steun. Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019, wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan. 

De maximale steun bedraagt:

 • Bij keuze voor referentieperiode 1 oktober tot 15 november 2020:
  • € 11.250 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 22.500 voor ondernemingen met  10 werknemers of meer
    
 • Bij keuze voor referentieperiode 19 oktober tot 18 november 2020 én voor wie verplicht gesloten is:
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers
  • € 7.500 voor ondernemingen met < 9 werknemers
  • € 15.000 voor ondernemingen met > 10 werknemers

 

Wie verplicht moet sluiten, moet omzetdaling niet aantonen

Café's en restaurants die van 19 oktober tot 18 november 2020 verplicht gesloten zijn door de federale en Vlaamse coronavirusmaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen. Deze afwijking geldt niet voor ondernemingen waarvan de omzet in dezelfde periode van 2019 50% of meer betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling aantonen.

Ook voor hen bedraagt de subsidie 10% (of 5% in geval van bijberoep) van de omzet, exclusief btw, met een maximale subsidie van € 7.500 tot 9 werknemers en maximaal € 15.000 vanaf 10 werknemers. 

 
Hoe vraag je het Nieuw Vlaams beschermingsmechanisme aan?

Handleiding

Lees zeker de handleiding! De steun wordt berekend op het omzetcijfer ZONDER btw van de gekozen referentieperiode in 2019. In de aanvraag zal je die omzet moeten invullen. Daarnaast zal ook het omzetcijfer volgens de btw-aangifte van het vierde kwartaal 2019 moeten ingevuld worden. Hou deze cijfers bij de hand! Ben je een starter, hou dan je financieel plan bij de hand. Beschik je over een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa, neem er dan ook het registratienummer van je witte kassa bij.

Per onderneming dien je één aanvraag in.

De omzetdaling van 60% zal je bij indiening van de steunaanvraag moeten verklaren op eer. Je dient de bewijsstukken voor een controle gedurende 5 jaar bij te houden. VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de subsidie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming. 

De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Indien uit een controle door VLAIO na steuntoekenning blijkt dat de omzetdaling van minstens 60% niet gehaald werd of aan één van de andere voorwaarden opgelegd in deze regelgeving niet werd voldaan, moet de onderneming de uitbetaalde steun aan VLAIO terugbetalen.

Overige maatregelen

Voor de handelshuurlening, in het kader van een gedeeltelijke kwijtschelding van de handelshuur door de verhuurder, wordt de indieningstermijn verlengd tot en met 1 maart 2021.

Ten slotte zet de Vlaamse overheid volop in op stimulering van de online verkoop. Samen met VLAIO, Unizo en NSZ zullen er hiervoor online sessies aangeboden worden. Deelname kan via https://www.vlaio.be/jezaakonline.

Voor meer info, zie https://www.hildecrevits.be/nieuws/pakket-steunmaatregelen-voor-vlaamse-ondernemers-/

Meer nieuws