Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Verlenging dubbel overbruggingsrecht

Gepubliceerd: 15 januari 2021

Beste klanten,

De overheid heeft de verlenging van het dubbel overbruggingsrecht voor de maand februari 2021 goedgekeurd.

Dubbel overbruggingsrecht:
Verlengd voor januari én februari, onder dezelfde voorwaarden als voorheen.

Dit betekent dat de nieuwe regeling “1ste pijler” pas ingaat op 1 maart 2021. Er zijn ook geruchten dat het dubbel overbruggingsrecht wordt verlengd voor de maand maart, zodat de nieuwe 1ste pijler nooit van toepassing wordt. Deze laatste info is nog niet bevestigd.

  • Autorijscholen voor rijbewijs B, B+E en G mogen sinds 11/1/2021 opnieuw open.  Voor januari: dubbel overbruggingsrecht voor de volledige maand.
     
  • Kapper die bestellingen ontvangt via telefoon, gsm, sociale media of internet en de klant de bestelde producten ter plaatse komt afhalen: dit wordt beschouwd als click&collect. Dit mag dus voor gedwongen sluiting in januari en februari 2021, maar niet meer voor maart 2021 volgens de huidige info. 

Klanten moeten per maand wel een nieuwe aanvraag doen: ook voor de verplichte sluitingen is er geen automatische uitbetaling.

Fiscaal attesten 2020
Verhogingen zijn niet meer fiscaal aftrekbaar sinds 2020.

Statuut springplank als zelfstandige wordt verlengd door de RVA:
De verlenging voor de maanden april 2020 tot augustus 2020 en oktober 2020 tot maart 2021 gebeurt automatisch. Deze begunstigden hoeven geen stappen te ondernemen bij de RVA en worden door hun uitbetalingsinstelling op de hoogte gebracht van deze verlenging.  

Zelfstandigen waarvan de aanvankelijke periode "springplank zelfstandigen" in de komende maanden afloopt, blijven onderworpen als zelfstandige in bijberoep gedurende de volledige periode van automatische verlenging BEHALVE indien zij aantonen dat zij afstand hebben gedaan van de maatregel "Springplank zelfstandigen”.

Voor bijstand, vragen, opmerkingen kan u contact opnemen met Jille (jille@kamabvba.be) of met uw dossierbeheerder.

Meer nieuws