Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Renoveren aan 6% BTW: melding op factuur vervangt BTW-attest

Gepubliceerd: 10 januari 2022

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Vanaf 1/1/2022 hoeft er geen attest meer toegevoegd te worden aan de factuur, dit moet vervangen worden door een vermelding op de factuur zelf.

"Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,

(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer."

De nieuwe maatregel gaat in op 1 januari 2022, maar omwille van de overgangsregeling is het attest nog geldig tot 30 juni 2022.

Vanaf 01.07.2022 is de verklaring op de factuur verplicht voor het btw-tarief van 6%.

Meer nieuws