Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Nieuwe factuurvermelding verlegging btw vanaf 01.01.2023 bij werk in onroerende staat

Gepubliceerd: 9 december 2022

Voert een belastingplichtige werken in onroerende staat uit aan een btw-plichtige klant, dan MOET hij factureren met "btw verlegd". Hierbij wordt geen btw aangerekend op de factuur maar zal de klant de btw moeten voldoen via zijn periodieke btw-aangifte.

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingplichtige verplicht om in dit geval de volgende vermelding op te nemen op zijn factuur:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

De klant is verplicht om te reageren binnen de maand wanneer er verkeerd gefactureerd wordt en te verwittigen dat hij een factuur moet krijgen met aanrekening van btw in plaats van "btw verlegd".

De klant is aansprakelijk voor de betaling van verschuldigde btw, interesten en geldboeten wanneer er verkeerd gefactureerd wordt en niet reageerde op de vermelding die werd opgenomen op de factuur.

Meer nieuws