Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Kosteloos verstrekken van elektriciteit en/of verwarming vanaf 2022

Gepubliceerd: 6 januari 2022

Sommige werkgevers / vennootschappen nemen de kosten voor elektriciteit en/of verwarming voor hun rekening. Op fiscaal niveau gebeurde de waardering van het voordeel alle aard steeds aan de hand van een forfaitaire raming. De wetgever heeft deze reglementering nu deels gewijzigd met ingang vanaf 01-01-2022.

Forfaits inkomstenjaar 2021
(Bedragen voor 2022 zijn nog niet gekend)

Voor leidinggevende en bedrijfsleiders                 

€ 2.080,00 per jaar voor verwarming

€ 1.030,00 per jaar voor elektriciteit

Voor de andere verkrijgers

€ 930,00 per jaar voor verwarming

€ 470,00 per jaar voor elektriciteit

 

Wijziging fiscale raming (vanaf 01-01-2022)

Het voordeel alle aard voor het kosteloos verstrekken van elektriciteit en/of verwarming zal in 2022 enkel nog forfaitair gewaardeerd mogen worden als de werkgever/vennootschap deze voordelen samen verstrekt met het kosteloos ter beschikking stellen van de woning. (voordeel alle aard - gratis woonst)
 
Wanneer er geen sprake is van een tussenkomst in de elektriciteit en/of verwarming in combinatie met het ter beschikking stellen van de woning, zullen de voordelen van de energiekosten vanaf 01-01-2022 gewaardeerd moeten worden op hun werkelijke waarde.

De werknemer of bedrijfsleider wordt vanaf 01-01-2022 belast op het werkelijke factuurbedrag indien deze betaald wordt door de werkgever/vennootschap.

Voor bijstand, vragen, opmerkingen kan u contact opnemen met uw dossierbeheerder.

Meer nieuws