Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Kantoor gesloten - Reminder voor 2023, werken in onroerende staat

Gepubliceerd: 3 februari 2023

 

Beste klant,

Vrijdag 10 februari 2023 zijn onze kantoren uitzonderlijk gesloten vanaf 12u00.

 

Reminder voor 2023 - werken in onroerende staat 

Nieuwe factuurvermelding verlegging btw vanaf 01.01.2023 bij werk in onroerende staat

Voert een belastingplichtige werken in onroerende staat uit aan een btw-plichtige klant, dan MOET hij factureren met "btw verlegd". Hierbij wordt geen btw aangerekend op de factuur maar zal de klant de btw moeten voldoen via zijn periodieke btw-aangifte.

Vanaf 1 januari 2023 is de belastingplichtige verplicht om in dit geval de volgende vermelding op te nemen op zijn factuur:

"Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

De klant is verplicht om te reageren binnen de maand wanneer er verkeerd gefactureerd wordt en te verwittigen dat hij een factuur moet krijgen met aanrekening van btw in plaats van "btw verlegd".

De klant is aansprakelijk voor de betaling van verschuldigde btw, interesten en geldboeten wanneer er verkeerd gefactureerd wordt en niet reageerde op de vermelding die werd opgenomen op de factuur.

 

Renoveren aan 6% BTW: melding op factuur vervangt BTW-attest

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien of vijftien jaar zijn onderworpen aan het verlaagde BTW-tarief van 6%.

Vanaf 1/1/2022 hoeft er geen attest meer toegevoegd te worden aan de factuur, dit moet vervangen worden door een vermelding op de factuur zelf.

"Btw-tarief: Bij gebrek aan een schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
(1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien/vijftien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
(2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt wordt en
(3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal de afnemer binnen een termijn van één maand de toepassing van het verlaagde btw-tarief schriftelijk moeten betwisten en zal de aannemer gehouden zijn om een corrigerende factuur of debet nota uit te reiken aan de afnemer."

De nieuwe maatregel gaat in op 1 januari 2022, maar omwille van de overgangsregeling is het attest nog geldig tot 30 juni 2022.

Vanaf 01.07.2022 is de verklaring op de factuur verplicht voor het btw-tarief van 6%.

Meer nieuws