Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Hoe wordt het overbruggingsrecht belast?

Gepubliceerd: 2 december 2020

Beste klanten


Het Corona-overbruggingsrecht dat u privé gekregen heeft, zal belast worden in uw aangifte personenbelasting. Deze steunmaatregelen zijn belastbaar in functie van uw uitoefening. Hou hier rekening mee!!!

We kunnen u niet genoeg waarschuwen dat dit, volgend jaar wel eens voor verrassingen zal zorgen!!!

 

 

 

crisis-overbruggingsrecht

heropstart-overbruggingsrecht

Zelfstandigen (winsten/baten van eenmanszaken)

16,50% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/- baten van de laatste 4 jaren (boven deze grens is het progressief belastbaar)

Progressief belastbaar (25% tot 50%)

 

 

Bedrijfsleider, zaakvoerder, bestuurder

Progressief belastbaar (25% tot 50%)

Progressief belastbaar (25% tot 50%)

Zelfstandigen (niet-inwonend)

16,50% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/- baten van de laatste 4 jaren (boven deze grens is het progressief belastbaar)

16,50% in de mate dat het niet meer bedraagt dan de som van de nettowinsten/- baten van de laatste 4 jaren (boven deze grens is het progressief belastbaar)

 

 

Bezoldigde meewerkende echtgenoten

Niet belastbaar

Niet belastbaar

Voor bijstand, vragen, opmerkingen kan u contact opnemen met Jille (jille@kamabvba.be) of met uw dossierbeheerder.

 

Meer nieuws