Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Handleiding maatregelen COVID-19

Gepubliceerd: 22 april 2020

Er zijn klanten die de subsidiemaatregelen nog niet aangevraagd hebben of deze nog niet kennen.

Om nog eens een duidelijk overzicht te geven van alle maatregelen omtrent COVID-19 heeft Jille een volledige handleiding uitgeschreven.

Mochten er vragen zijn of meent u misschien nog ergens recht op te hebben contacteer dan Jille of mail naar corona@kamabvba.be

Premies Corona

1. Overbruggingsrecht

 

1.1 Voor wie

 

 • Zelfstandige in hoofdberoep (inclusief helpers en meewerkende echtgenoten)
  Die: verplicht moeten onderbreken of sluiten en dit volledig OF gedeeltelijk voor minimaal 7 dagen opeenvolgend - volledige uitkering;
   
 • Zelfstandige in bijberoep (inclusief gepensioneerde – art 37)
  Die: de minimumbijdragen in hoofdberoep (€ 13.993,77) betalen, krijgen een volledige uitkering OF die bijdragen betalen voor een inkomen tussen € 6.996,89 - € 13.993,77, zij hebben recht op een halve uitkering;
   
 • Startende zelfstandige
  Die: minimaal de bijdragen in hoofdberoep betalen of bijdragen betalen op een inkomen tussen € 6.996,89 - € 13.993,77;

 

1.2 Voorwaarden
 

 • Je betaalt je sociale lasten in België;
   
 • Je geniet geen vervangingsinkomen (indien je ziek wordt in maart of/en april en je geniet reeds het overbruggingsrecht en vraagt een ziekte-uitkering aan, verlies je ten vroegste de maand volgend op je aanvraag van ziekte je overbruggingsrecht;
   
 • Minimaal 7 dagen opeenvolgend onderbreken;
   
 • Bijdragen betalen die minimaal op een belastbaar inkomen van 6.996,89 euro berekend zijn (N-3) en niet meer dan 80% in loondienst werken
   
 • Voorbeeld onderbrekingen (werknemers in quarantaine, onderbroken leveringen, daling van activiteiten (minder reservaties/bestellingen, annulatie, afname bezetting).

Opmerking: Ook voor de bouw onder PC 124 mogen vrijwillig onderbreken en offertes en facturen opmaken

Uw loon als bedrijfsleider mag behouden blijven

 

1.3 Hoeveel premie

 

 • 1.291,69 euro/ maand zonder gezinslast (hoofdberoep) (gezinslast = ten laste bij ziekenfonds);
   
 • 645,85 euro /maand in bijberoep met recht op een halve premie;
   
 • 1.614,10 euro/ maand met gezinslast (gezinslast is ten laste bij het ziekenfonds);
   
 • 807,05 euro/ maand voor zelfstandigen in bijberoep indien met gezinslast;
   
 •  Bewijs gezinslast = attest ziekenfonds;
   
 • Kan met hinderpremie worden gecombineerd.

 

1.4 Hoe aanvragen

 

Het overbruggingsrecht kan worden aangevraagd bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Hierbij vind u de formulieren per sociaal verzekeringsfonds die u hiervoor kan gebruiken:

 

2. Hinderpremie (AANVRAAG KAN NOG TOT 05/05/2020)

 

2.1 Voor wie

 

 • Eenmanszaken of vennootschappen met een verplichte sluiting van een fysieke vestiging in België;
   
 • Gestart vóór 13/03/2020;
   

 • Horeca (restaurant) sluiting van de eetzaal is voldoende;
   
 • Marktkramers + foorkramers;
   
 • Alle andere winkels: kledingwinkels, elektrowinkels, doe-het-zelfzaken, …;
   
 • Cafés en discotheken;
   
 • Vakantieparken, B&B’s, campings, vakantiehuisjes en Airbnb – locaties;
   
 • Kapsalons – schoonheidsspecialisten – wellness – sauna, tattooshops,…;
   
 • Carwashes.

 

2.2 Voorwaarden

 

 • Zelfstandige in hoofdberoep;
   
 • Zelfstandige in bijberoep ( die sociale lasten in hoofdberoep betalen);
   
 • Vennootschap in België met minimaal 1 werkende vennoot die de hoofdbijdragen
  betaalt of min 1 VTE (RSZ inschrijving bewijs);
   
 • Max voor 5 vestigingen ( elke vestiging minimaal 1VTE);
   
 • VZW met minimaal 1 VTE RSZ ingeschreven;
   
 • Niet voor bijberoepers die meer dan 80% werken in loondienst;

Uw loon als bedrijfsleider mag behouden blijven.

 

2.3 Hoeveel premie

 

 • 4.000 euro per vestiging vanaf 06/04/2020 160€ per dag extra per sluitingsdag;
   
 • 4.000 euro extra per extra vestiging met minimaal 1VTE (VTE volgens PC bepaald);
   
 •  Beperkt tot maximaal 5 vestigingen per vennootschap;

 

2.4 Hoe aanvragen

 

 • Met EID kaart of itsme®-app aanmelden op de website van Vlaio of via mail corona@vlaio.be (duurt stuk langer – optie voor Nederlanders).

 

3. Compensatiepremie

 

3.1 Voor Wie

 

 • Zelfstandige die niet verplicht moeten sluiten OF fysieke vestiging hebben.

 

Bijvoorbeeld bouw, evenementensector, freelancers, dierenpensions, landbouw, voeding en drankleveranciers, kantoren, winkels, salons, bouw.

 

3.2 Voorwaarden

 

 • Minimaal 60% omzetverlies ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar (referentie 14/03/2020-30/04/2020);
   
 • Starter 60% omzetdaling ten opzichte van het financieel plan (geen financieel plan , retro-actief opstellen!!);
   
 • VZW minimaal 1 VTE;
   
 • Per bijkomende vestiging 1 VTE is extra premie;
   
 • Maximaal 5 vestigingen;
   
 • Zelfstandigen in bijberoep mogen niet meer dan 80% in loondienst werken.

Uitgesloten zijn:

 • 64200 Holdingvennootschappen;
   
 • 68201 Patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
   
 • 70100 Activiteiten van hoofdkantoren;
   
 • Managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is;
   
 • Ondernemingen die ingevolge de coronavirusmaatregelen verplicht werden de deuren van hun locaties te sluiten (zij genieten van de Hinderpremie). 

Hoe controleert de belasting dit:

 • Aanslagbiljet inkomstenjaar 2020 minder dan wettelijke inkomens is terugbetaling;
   
 • Verklaring op eer dat de omzetdaling meer dan 60% is – bezorgen aan VLAIO;
   
 • BTW controleert na 2de kwartaal omzetverlies van 20% of meer – als dit zo is komt er geen verdere controle;
   
 • Als de daling van de omzet minder is dan 20% dan moet je bewijzen dan er tussen 14/03/2020 en 30/04/2020 een omzetdaling is van 60%;

1.  Prestaties d.d. voor de crisis maar later gefactureerd – mails – offertes en facturen om dit te bewijzen.

Opgelet:

2.       Uw loon als bedrijfsleider mag behouden blijven.

 

3.3 Hoeveel bedraagt de premie

 

 • 3.000 euro zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep( indien ze de bijdragen in hoofdberoep betalen);
   
 • 1.500 euro zelfstandige in bijberoep die tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro betalen);
   
 • Niet voor zelfstandige in bijberoep die meer dan 80% in loondienst werken.

 

3.4. Hoe aanvragen

 

 • Via online webformulier Vlaio met EID kaart (idem hinderpremie);
   
 • Uiterste indiendatum is 30 juni 2020 (Vlaio streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei 2020 online te zetten);
   

 • U kan hier uw e-mailadres achterlaten om een melding te ontvangen wanneer alle info gekend is en de applicatie klaar is.

 

4. Waarborg Coronacrisis Vlaamse overheid

 

4.1 Voor wie

 

 • Zelfstandige EZ;
   
 • KMO;
   
 • Grote ondernemingen.

 

4.2 Welke schulden komen in aanmerking

 

 • Bestaande bancaire schulden;
   
 • Bestaande niet bancaire schulden.

 

4.3 Welke waarborgen (hoeveel)

 

4.3.1 Bestaande bancaire schulden

 

 • 75% waarborg;
   
 • Bank moet wel ook 3 maanden betalingsuitstel geven voor leveranciersschulden van bestaande kredietlijnen of inversteringskredieten;
   
 • 50% op korte termijnkredieten op voorwaarden dat minimaal 3 maanden behouden blijven;
   
 • Maximaal 10 jaar en tot 750.000 euro;
   
 • Kostprijs 0,25 % x aantal jaar van waarborg x bedrag.

 

4.3.2 Bestaande niet bancaire schulden
 • 75 % waarborg (bv RSZ schulden – BTW schulden – achterstallige huur of lonen van meer dan 3 maanden oud;
   
 • Of aanzuivering van de rekening courant als je privé facturen betaald hebt;
   
 • Maximaal 12 maanden terug, krediet mag dus niet ouder zijn dan 12 maanden (d.d. ondertekend contract).

 

4.2 Hoe aanvragen

 

 • Bij de bank:
   
  • Motivering dat het krediet wordt gebruikt om problemen op te lossen die het gevolg zijn van de corona crisis;
    
  • Bewijs analyseverslag opmaken (hoe dit moet worden opgemaakt is niet bepaald).

 

5. Uitstel van sociale bijdragen of vrijstelling van sociale bijdragen

 

5.1 Uitstel

 

 • KW 1 + KW 2;
   
 • + regularisatie van 2018.

KW 1 + regularisatie van 2018 uiterlijk betalen tegen 31/03/2021 (zonder intresten of verhogingen)

KW 2 uiterlijk betalen tegen 30/06/2021 (zonder intresten of verhogingen)

Opgelet: Niet betaald voor datum uitstel – UITKERINGEN MOETEN ALLEMAAL WORDEN TERUGBETAALD

 

5.2 Vrijstelling

 

KW 1 + KW 2  + regularisatie van 2018

U kan een vrijstelling van bijdragen combineren zonder verlies van de premies.

Opgelet! Je bouwt geen pensioenrechten op voor de kwartalen waarvoor je wordt vrijgesteld. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Aanvraag via:   
mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be

 

 

6. Afbetalingsplan werkgeversbijdragen

RSZ betaling voor KW 1 + KW 2 voor werkgevers in Nood

 

7. Fiscale maatregelen

 

7.1 Afbetalingsplan

 

7.1.1 Voor wie
 • Ondernemingen (EZ) + vennootschappen die hinder ondervinden van Covid-19 en dit kunnen aantonen.

 

7.1.2 Voor wat
 • Afbetalingsplan voor (zonder intrest)
   
  • Bedrijfsvoorheffing;
    
  • BTW;
    
  • Personenbelasting;
    
  • Vennootschapsbelasting;
    
  • Rechtspersonenbelasting.

 

7.2 Uitstel indienen voor bepaalde aangiften

 •  Vennootschapsbelasting belasting;
   
 •  Rechtspersonenbelasting;
   
 • BNI vennootschappen.

 

UITSTEL TOT 30/04/2020

Deze bijkomende termijn geldt alleen voor de aangiften met uiterste indieningdatum van 16 maart tot en met 30 april 2020.

 

7.3 Uitstel BTW aangifte

 • Februari               06/04/2020
   
 • Maart                   07/05/2020
   
 • KW 1                    07/05/2020

 

7.4 BTW intracommunautaire aangifte

 • Februari              06/04/2020
   
 • Maart                  07/05/2020
   
 • KW 1                   07/05/2020

 

7.5. Klantenlisting

Uitstel tot 30/04/2020

 

7.6 Uitstel BTW en Bedrijfsvoorheffing betaling (automatisch 2 maanden)

 

7.6.1 BTW
 • Februari              20/05/2020
   
 • Maart                  20/06/2020
   
 • KW 1                   20/06/2020

 

7.6.2 Bedrijfsvoorheffing
 • Februari              13/05/2020
   
 • Maart                  15/06/2020
   
 • KW 1                   15/06/2020

 

7.7 Uitstel betaling PB en vennootschapsbelasting – EXTRA 2 maanden

 

8 KMO groeisubsidie

 

8.1 Voor wie

 • KMO’s

 

8.2 Hoeveel

 

50 % van max 25.000 euro voor advies en of 25.000 voor aanwerving

 

9. Steunmaatregelen Corona door gemeenten en steden

 

9.1 Provincie Antwerpen

 • Antwerpen
   
 • Lier

 

9.2 Provincie Limburg

 • Hasselt
   
 • Tongeren

 

9.3 Provincie Oost Vlaanderen

 • Gent
   
 • Geraardsbergen

 

9.4 Provincie Vlaams Brabant

 • Halle
   
 • Scherpenheuvel -Zichem

9.5 Provincie West Vlaanderen

 • Oostende
   
 • Brugge

 

9.6 Andere gemeenten met aanvullende premies

 

Sommige steden en gemeenten voorzien een aanvullende premie voor de ondernemers die kunnen aanspraak maken op de Vlaamse Corona hinderpremie:

Kalmthout

Kalmthout voorziet een premie van € 500 voor de ondernemers die de Vlaamse Corona hinderpremie krijgen. Zie kalmthout.be/sociaal-info-punt-gemeente-kalmthout-pompt-300-000-euro-in-lokale-economie.html.

Kortrijk

Kortrijk voorziet in een horecapremie waardoor restaurants en cafés die recht hebben op de Corona hinderpremie bijkomend € 1.000 kunnen ontvangen. Zie: www.kortrijk.be/onderneeminkortrijk/steunmaatregelen-coronacrisis.

Zandhoven

Zandhoven geeft een extra hinderpremie van € 500 aan de bedrijven die verplicht moesten sluiten. De maatregelen worden de komende weken verder uitgewerkt en voorgelegd op de gemeenteraad van april/mei.
Zie: www.zandhoven.be/nieuws/zandhoven-steunt-ondernemers/.

(zie website per gemeente)

 

10. Vergoeding voor thuiswerk

 

 • Voor werknemers
   
  • 126,94 euro / maand
    
  • + extra 40 euro per maand voor internet en laptop

 

11. Uitstel betaling RSZ

 • Uitstel tot 15/12/2020 niet automatisch

Wel automatisch voor

                Horeca , recreatie, cultuur , sport verplichte sluiting

ANDERE MOETEN DIT AANVRAGEN

 

12. Vlaamse steunmaatregel land en tuinbouw

Via ministerieel besluit is de maatregel tijdelijk geactiveerd in het kader van de uitbraak van Covid19. Tot en met 30 september 2020 kunnen land- of tuinbouwers een steunaanvraag indienen.

VLIF-waarborgregeling bij uitzonderlijke gebeurtenissen

 

12.1 Doel van de maatregel

 

De VLIF waarborg bij uitzonderlijke gebeurtenissen is een flankerend beleidsinstrument met doel de toegang tot een lening voor werkingsmiddelen te ondersteunen.

 

12.2 Doelgroep

Professionele land- en tuinbouwer

 

12.3 Voorwaarden

 1. U bent  een land- of tuinbouwer met lopende VLIF-steundossiers of een land- of tuinbouwer die een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert dat een brutobedrijfsresultaat per bedrijfsleider van minimaal 40.000 euro aantoont;
   
 2. Uw bedrijf verkeert niet in financiële moeilijkheden;
   
 3. De productierisico’s zijn ten laste van de begunstigde;
   
 4. U wilt het bedrijf gedurende de waarborgperiode zelf verder uitbaten;
   
 5. U legt via een erkende kredietinstelling een financiële analyse voor;
   
 6. U ondertekent de de-minimisverklaring;
   
 7. U motiveert de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 op de bedrijfsvoering.

 

12.4 Steunomvang

De maximale looptijd van de VLIF waarborg is 3 jaar.

 

12.5 Steunplafond

 • Maximaal bruto subsidie equivalent van €20.000;
   
 • Bijkomend voor een krediet voor werkingsmiddelen;
   
 • Maximaal de jaarlijkse aangetoonde operationele kosten.

 

12.6 Steunaanvraag

De erkende kredietinstelling dient via een VLIF-volmacht de steunaanvraag via het e-loket in.

 

 

Voor meer vragen over de coronamaatregelen kan u mailen naar corona@kamabvba.be.

Meer nieuws