Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Eenmalige premie voor zelfstandigen in het kader van de COVID-19-CRISIS

Gepubliceerd: 30 juli 2021

Automatische toekenning

Deze premie zal automatisch en in één keer door de sociale verzekeringsfondsen worden uitbetaald aan de zelfstandigen die voldoen aan de onderstaande voorwaarden.

U hoeft dus geen actie te ondernemen.

Deze uitbetaling moet worden verricht in de periode die ingaat op de datum van inwerkingtreding van de wet en eindigt op 30 september 2021.

Zelfstandigen, die sterk door de COVID-19-crisis worden getroffen, zullen extra steun kunnen krijgen in de vorm van een eenmalige premie.

Voor wie?

Zelfstandigen en helpers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten

 • Zelfstandigen in bijberoep wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep
   
 • Actieve gepensioneerde’” zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben maar die hun voorwaardelijk pensioen niet/nog niet opgenomen hebben en op basis van hun referte-inkomen van N-3 wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd zijn die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep
   
 • Student-zelfstandigen wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep
   
 • Zelfstandigen die de toepassing van artikel 37 ARS genieten wiens wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen minstens gelijk zijn aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep (en die geen vermindering vragen)

Deze premie kan dus niet worden toegekend aan de zelfstandigen die een halve financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen hebben genoten.

Het is bestemd voor al diegenen die de volledige uitkering hebben ontvangen, verminderd met de cumulatieregel.

De premie hoeft niet te worden terugbetaald wanneer de inkomsten van zelfstandigen in het jaar 2020 of 2021 op aanvullende basis worden geregulariseerd.  Een regularisatie na een wijziging met terugwerkende kracht van de categorie van aansluiting leidt echter wel tot een terugvordering van de uitkeringen krachtens het overgangsrecht en dus ook van de eenmalige premie.

Voorwaarde

Er moet minstens 6 maanden een financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht genoten zijn gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021.

Dit kan zijn:

 • De enkele of dubbele financiële uitkering in het kader van de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht (gedwongen onderbreking)
   
 • De enkele financiële uitkering in het kader van de tijdelijke maatregel ter ondersteuning van de heropstart, van toepassing tot en met december 2020
   
 • De financiële uitkering in het kader van luik 2 van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht (omzetdaling van 40%) van toepassing sinds 1 januari 2021

De financiële uitkeringen genoten in het kader van het klassiek overbruggingsrecht of in het kader van de tijdelijke crisismaatregelen overbruggingsrecht in geval van quarantaine of zorgen voor een kind (luik 3) worden niet in aanmerking genomen.

Bedrag

Het bruto-bedrag van deze eenmalige premie bedraagt 598,81 euro (€ 500,00 netto).

Cumul

Deze premie kan worden gecumuleerd met elk ander vervangingsinkomen dat tijdens dezelfde kalendermaand wordt ontvangen.

Fiscaal behandeling

Deze eenmalige premie wordt beschouwd als een vervangingsinkomen afzonderlijk belastbaar tegen een aanslagvoet van 16,5%, tenzij het totaal van alle inkomsten voordeliger is. Dit geldt ook voor de eenmalige premie die wordt toegekend aan bedrijfsleiders en meewerkende echtgenoten.

Meer nieuws