Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Crisisoverbruggingsrecht telt mee in berekening sociale bijdragen

Gepubliceerd: 23 december 2020

Beste klanten,

Nog net voor de feestdagen volgende berichten ontvangen van het RSVZ:

Toch wel SUPER-belangrijk!!!

Op de VALREEP krijgen we nieuwe info van het RSVZ, waaruit blijkt dat de crisis overbruggingsrechten voor de eenmanszaken toch zullen meetellen in de berekeningsbasis van de sociale bijdragen 2020.

Maar enkel voor de ondernemers met een eenmanszaak, niet voor de bestuurders van een vennootschap en ook niet voor de meewerkende echtgenote(n)s.
Hierbij een overzicht per categorie:

 1. Natuurlijke personen met winsten / baten
  1. Tijdelijk crisis-overbruggingsrecht, zowel luik gedwongen als vrijwillige sluiting 
   • Afzonderlijk belastbaar aan 16,50 %
   • Uitgezonderd wanneer 4x4 regel overschreden, dan uitsplitsing deel 16,50 % en deel progressief 
   • Fiche 281.50
   • !! Tellen WEL mee voor berekening sociale bijdragen
     
  2. Uitkering heropstart
   • Gewoon tarief personenbelasting
   • Tellen NIET mee voor berekening sociale bijdragen
     
 2. Bedrijfsleiders
  1. Zowel tijdelijk crisis-overbruggingsrecht, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
   • Gewoon tarief personenbelasting
   • Tellen NIET mee voor berekening sociale bijdragen
     
 3. Meewerkende echtgenoten
  1. Zowel tijdelijk crisis-overbruggingsrecht, zowel luik gedwongen als vrijwillig als uitkering heropstart
   • Niet belastbaar
   • GEEN sociale bijdragen
     

Wensen jullie de bijdragen voor 2020 nog aan te passen?

Doe een spontane storting van 20% op de gekregen overbruggingsrechten:

 • Met de gestructureerde mededeling van het laatste vervaldagbericht
 • Of met als vrije mededeling vermelding van het rijksregisternummer + 2020

Lees je deze gewijzigde info tijdens of na je verlof en is er geen tijd of financiële ruimte meer om spontaan bijdragen bij te betalen? Geen nood.
Ook in 2021 kan een vrijwillige bijbetaling gedaan worden maar dan zijn deze betalingen niet aftrekbaar in de personenbelasting 2020.

Enkel de eenmanszaken voor wie in 2020 een vermindering aangevraagd is, moeten opletten dat de inkomsten + het crisis overbruggingsrecht onder de gevraagde verminderingsdrempel blijft. Indien erboven zou dat een onterechte aanvraag vermindering zijn. In deze dossiers best spontaan laten bijstorten.

Meer nieuws