Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

Crisis-overbruggingsrecht zelfstandigen voor opvang kinderen tijdens extra week kerstvakantie

Gepubliceerd: 16 december 2021

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht in de week van 20 december wanneer hun kinderen niet naar school kunnen gaan wegens de coronamaatregelen. Zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren of arbeidsongeschikt zijn, komen niet in aanmerking.

Nu de scholen (kleuter- en lagere scholen) verplicht sluiten in de week van 20 tot en met 24 december kan u als zelfstandige gebruik maken van het bestaande systeem van het crisis-overbruggingsrecht voor de opvang van uw kind(eren). De vijf dagen schoolsluiting wordt beschouwd als een onderbreking van de activiteit van zeven opeenvolgende kalenderdagen, dus van 20 tot en met 26 december. Voorwaarde is wel dat het gaat om een reële en volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit.

Komen dus niet in aanmerking voor de hierna vermelde financiële uitkering:

•    zelfstandigen die hun activiteit van thuis uit kunnen organiseren of die hun zaak op enige manier open kunnen houden; en
•    zelfstandigen die arbeidsongeschikt zijn.

 De zelfstandige in hoofdberoep heeft voor deze zeven dagen onderbreking recht op een volledige vergoeding van:
•    € 419,83 (met personen ten laste); en
•    € 335,97 (zonder personen ten laste).

Voor zelfstandige in bijberoep die wettelijke voorlopige bijdragen verschuldigd is die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt de vergoeding in die periode:
•    € 209,92 (met personen ten laste); en
•    € 167,98 (zonder personen ten laste).

Er is in principe maar recht op voormelde uitkeringen als de onderbreking effectief minstens 7 kalenderdagen geduurd heeft.

Dit crisis-overbruggingsrecht moet u aanvragen bij uw sociale verzekeringsfonds dat een aanvraagformulier ter beschikking stelt. De aanvraag voor de week van 20 december 2021, moet uiterlijk op 30 juni 2022 ingediend zijn.

Voor meer info, zie https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Crisis-overbruggingsrecht-quarantaine-zorg-kind-

Bron: https:/clarinval.belgium.be/nl/crisis-overbruggingsrecht-voor-opvang-kind-van-toepassing-week-20-december

Meer nieuws