Provinciebaan 64 A, 2470 Retie  |  Dr. -Van de Perrestraat 7, 2440 Geel

04-11-2020 | Steunmaatregelen voor zelfstandigen

Gepubliceerd: 4 november 2020

Coronavirus: update 04-11-2020

Beste klanten,

Maatregelen voor zelfstandige in het kader van het coronavirus

Ondernemingen die verplicht hun zaak moeten sluiten (horeca, welnesscentra, zonnecentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers..) wegens de coronamaatregelen kunnen in oktober en november recht hebben op een dubbel vervangingsinkomen. Maar er is meer. Ook als je niet tot de sectoren behoort, maar wel sterk afhankelijk bent (vb. toeleveranciers), kunnen ondernemers ook een dubbel overbruggingsrecht aanvragen op voorwaarde dat ze hun zaak sluiten. Doen ze dat niet, geen probleem, want dan kunnen ze toch gebruik maken van de enkele overbruggingsuitkering.

Overbruggingsrecht

 1. Verplichte sluiting (horeca, welnesscentra, eventsector, bowlingzalen, bioscopen, foorkramers..)

Je dient als zelfstandige verplicht je activiteiten volledig of gedeeltelijk te onderbreken van 19/10/2020 tot 19/11/2020.

Je kan voor de maanden oktober en november het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

! Restaurant mag take away organiseren en dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

 1. Afhankelijk van verplicht gesloten sectoren (bv. wijnhandelaar, geluidstechnieker,…)

Zelfstandige die activiteiten volledig of gedeeltelijk moeten onderbreken omdat ze sterk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sector, kunnen dubbel of enkel overbruggingsrecht aanvragen.

! Alle sectoren die hoofdzakelijk afhankelijk zijn van de verplicht gesloten sectoren kunnen het (enkel) overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% afhankelijkheid aan te tonen (vermoedelijk met een verklaring op eer, maar dat is nog niet bevestigd).

Ze dienen hun zaak niet te sluiten.

Indien ze hun activiteiten voor 100% moeten stopzetten kunnen ze het dubbel overbruggingsrecht aanvragen.

Ze dienen hiervoor een bewijs van 60% (wij vermoeden via een verklaring op eer, maar is nog niet bevestigd) afhankelijkheid aan te tonen.

·         Stopzetten vanaf 19/10 tot en met 31/10 voor de dubbele uitkering van oktober

·         Stopzetten vanaf 01/11 tot en met 19/11 voor de dubbele uitkering van november

Wie kan dit aanvragen (indien ze aan alle voorwaarden voldoen):

·         Hoofdberoeper

·         Meewerkende echtgeno(o)t(e)

·         Zelfstandig helper

·         Actieve gepensioneerde zelfstandigen die pensioen niet opneemt met inkomen N-3 = > 13.993,78 euro

·         Bijberoeper inkomen N-3 = sociale bijdragen in hoofdberoep

·         Bijberoeper inkomen > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering)

·         Actieve gepensioneerde zelfstandigen inkomen N-3 = > 6.996,89 euro – 13.993,78 euro (halve uitkering) (indien maandelijk pensioen < 1614 euro niet overschrijdt)

Bedrag overbruggingsrecht  

Enkel overbruggingsrecht:

 • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
   
 • 1.614,10 euro met gezinslast

OF

Dubbel overbruggingsrecht:

 • 2.583,38 euro per maand zonder gezinslast
   
 • 3.228,20 euro met gezinslast

 Bedrag (half) overbruggingsrecht

Bijberoepers:

Enkel overbruggingsrecht

 • 645,85 euro per maand zonder gezinslast
   
 • 807,05 euro met gezinslast

Dubbel overbruggingsrecht

 • 1.291,69 euro per maand zonder gezinslast
 • 1.614,10 euro met gezinslast

*Deze bedragen gelden ook voor gepensioneerden (indien maandelijks pensioen < 1.614 euro niet overschreden wordt)

Relance-uitkering (heropstart)

Het relance overbruggingsrecht is verlengd tot en met december. De voorwaarden zijn hetzelfde gebleven.

Klassiek overbruggingsrecht voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang

Wie niet besmet is, maar in quarantaine moet, geattesteerd door arts, school of crèche (minstens 7 dagen), kan indien hij/zij voldoet aan de voorwaarden beroep doen op het klassiek overbruggingsrecht en hiervoor een uitkering op weekbasis aanvragen.

Indien de klant zelf besmet is met COVID-19, heeft hij hiervoor een arbeidsongeschiktheidsattest ontvangen.

Met dit attest (minstens 7 dagen arbeidsongeschiktheid) kan men enkel beroep doen op een uitkering van het ziekenfonds en NIET op het klassiek overbruggingsrecht.

! Overbruggingsrecht kan niet gecumuleerd worden met de uitkering van het ziekenfonds.

Ouderschapsverlof

Tot op heden loopt het ouderschapsverlof tot en met september. We vermoeden dat dit ook gaat verlengd worden, maar tot op heden kunnen we dit nog niet met zekerheid bevestigen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

In onze vorige update konden jullie al lezen dat cafés en restaurants geen omzetdaling moeten aantonen om deze premie aan te vragen.

Dit zouden ze nu ook doortrekken naar alle sectoren die verplicht moeten sluiten (bron Vlaio). Zodra de details gekend zijn, laten we jullie dit zeker weten.

Tot slot vinden jullie hierbij een schema voor het overbruggingsrecht.

Meer nieuws